เรามีความมุ่งมั่นที่จะสร้างสรรค์

“TreeCondo” และ “TreeCondo LUXE”

ทุกโครงการให้เป็นโครงการคอนโดมิเนียมคุณภาพสูง โดยทุกห้องชุดถูกออกแบบอย่างดีเยี่ยม เหมาะสมกับชีวิตที่ทันสมัยในปัจจุบัน พร้อมเฟอร์นิเจอร์ที่คัดสรรและจัดวางอย่างลงตัวครบครัน

รวมทั้งจัดให้มีสิ่งอำนวยความสะดวกมากมาย อาทิเช่น สระว่ายน้ำ สวน ฟิตเนส ที่จอดรถ และระบบรักษาความปลอดภัย 24 ชั่วโมง ฯลฯ

ทำเลที่ตั้งของทุกโครงการสามารถเดินเพียงไม่กี่นาที จากสถานีรถไฟฟ้า, รถไฟใต้ดิน ทำให้การเดินทางไปยังจุดหมายต่างๆ ในกรุงเทพมหานคร เป็นไปอย่างสะดวกรวดเร็ว

ความเป็นมาของบริษัท

บริษัท เอ ซี เค อินเตอร์เนชั่นแนล จำกัด ได้จัดตั้งและดำเนินธุรกิจมาเป็นเวลากว่า 30 ปี โดยทำกิจการต่างๆ ควบคู่กับธุรกิจอสังหาริมทรัพย์ อาทิเช่น ธุรกิจผักสลัด ไฮโดรโปนิกส์ ภายใต้ตราสินค้า Super Fresh, ธุรกิจการออกแบบ/ตกแต่งสวนครบวงจร, ธุรกิจให้เช่ารถยนต์, ธุรกิจบริหารอาคาร กิจการต่างๆ ที่บริษัทฯ ทำมานั้นได้รับความสำเร็จและเป็นที่เชื่อถือไว้วางใจจากลูกค้า และผู้เกี่ยวข้องด้วยดีเสมอมา

เนื่องจากคณะกรรมการบริษัท เอ ซี เค อินเตอร์เนชั่นแนล จำกัด เห็นว่า บริษัทฯ มีประสบการณ์ในธุรกิจพัฒนาอสังหาริมทรัพย์มาพอสมควร ซึ่งโครงการเหล่านี้ได้รับความสำเร็จด้วยดี ตัวอย่างเช่น
โครงการชะอำลากูน รีสอร์ท (ยูเรเซีย), โครงการบ้านแสงจันทร์ สุขุมวิท 11, โครงการ K50 Residence บริษัทฯ จึงได้จัดตั้ง “บริษัท บิ๊ก ทรี แอสเสท จำกัด” ขึ้นเพื่อรองรับกิจการคอนโดมิเนียมดังที่จะกล่าวต่อไปนี้

โครงการคอนโดมิเนียมโครงการแรกของ บริษัท บิ๊ก ทรี แอสเสท จำกัด เกิดขึ้นบนที่ดิน เนื้อที่ 454 ตารางวา ในเดือน เม.ย. 50
ภายใต้ชื่อโครงการ “TreeCondo ลาดพร้าว 27” ในเดือน ต.ค. 50 บริษัทฯ ได้เปิดตัวโครงการที่สอง บนที่ดิน เนื้อที่ 390 ตารางวา
ภายใต้ชื่อโครงการ “TreeCondo สุขุมวิท 52” ต่อมาในเดือน ก.พ. 52 บริษัทฯ ได้เปิดตัวโครงการที่สาม บนที่ดินเนื้อที่ 350 ตารางวา
ภายใต้ชื่อโครงการ “TreeCondo สุขุมวิท 42” หลังจากนั้นในเดือน ต.ค. 53 บริษัทฯ ได้เปิดโครงการที่สี่ บนที่ดินเนื้อที่ 387 ตารางวา
ภายใต้ชื่อโครงการ “TreeCondo LUXEสุขุมวิท 52”

หลังจากผลตอบรับของ “TreeCondo” ทั้งสี่โครงการเป็นไปอย่าง
ดีเยี่ยม คือสามารถปิดการขาย 100% ได้ภายในระยะเวลาไม่นาน
ในเดือน ก.ค. 55 บริษัทฯ ได้เปิดตัวโครงการที่ห้า บนที่ดินเนื้อที่ 384 ตารางวา ภายใต้ชื่อโครงการ “TreeCondo เอกมัย” ล่าสุดนี้ บริษัทฯ ได้เปิดตัวโครงการใหม่อีกครั้ง เป็นโครงการที่หก บนที่ดินเนื้อที่
398 ตารางวา ภายใต้ชื่อโครงการ “TreeCondo สุขุมวิท 50”

บริษัท บิ๊ก ทรี แอสเสท จำกัด มีความมุ่งมั่นที่จะสร้างสรรค์ “TreeCondo” และ “TreeCondo LUXE” ทุกโครงการให้เป็นโครงการคอนโดมิเนียมคุณภาพสูง โดยทุกห้องชุดถูกออกแบบอย่างดีเยี่ยม เหมาะสมกับชีวิตที่ทันสมัยในปัจจุบัน พร้อมเฟอร์นิเจอร์ที่คัดสรรและจัดวางอย่างลงตัวครบครัน รวมทั้งจัดให้มีสิ่งอำนวยความสะดวกมากมาย อาทิ สระว่ายน้ำ สวน ฟิตเนส ที่จอดรถ และระบบรักษาความปลอดภัย 24 ชั่วโมง ฯลฯ ทำเลที่ตั้งของทุกโครงการสามารถเดินเพียงไม่กี่นาที จากสถานีรถไฟฟ้า, รถไฟใต้ดิน ทำให้การเดินทางไปยังจุดหมายต่าง ๆ ในกรุงเทพมหานคร เป็นไปอย่างสะดวกรวดเร็ว

บริษัท บิ๊ก ทรี แอสเสท จำกัด หวังเป็นอย่างยิ่งว่า โครงการ “TreeCondo” และ “TreeCondo LUXE” ทุกโครงการจะได้รับการตอบรับอย่างดีจากลูกค้าเพื่อที่จะสร้างมาตรฐานผลงานคุณภาพของบริษัทฯ
ในโครงการต่อ ๆ ไปที่จะตามมาอย่างต่อเนื่องในอนาคตอันใกล้นี้