ประเภทยูนิต

1 Bedroomพื้นที่ 32-42 ตารางเมตร
1+1 Bedroomsพื้นที่ 49-62 ตารางเมตร
2 Bedroomsพื้นที่ 67-86 ตารางเมตร